Welkom

Stichting Sûrplus Oekraïne

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -

In 1999 is Stichting Sûrplus Oekraïne officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
We zijn actief in het meest westelijke deel van de Oekraïne, Korolevo en omgeving.

Stichting Sûrplus Oekraïne heeft als doelstelling het bieden van financiële en/of materiële steun aan gezinnen, gehandicapte- en/of weeskinderen. Zo ook het ondersteunen van voorzieningen en instanties ten behoeve van de ontwikkeling of verzorging van kinderen.

Hulp door middel van diverse projecten die werkelijk ten goede komen van de lokale bevolking.

Stichting Sûrplus Oekraïne tracht haar doel te bereiken door het werven van fondsen en donateurs, organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten.

U kunt ons helpen met een gerichte of algemene bijdrage, eenmalig dan wel structureel. Of u kunt deelnemen aan ons financiële adoptieprogramma. We zijn blij met iedere donatie.

Stichting Sûrplus is erkend als een ANBI, dat maakt giften aftrekbaar.

De bestuurders van Stichting Sûrplus Oekraïne genieten geen beloning voor hun werkzaaamheden.

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -