Stichting Sûrplus Oekraïne

Beleid

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -

Inleiding

Stichting Sûrplus-Oekraïne staat er voor om jonge mensen een kans te geven om door te groeien tot een goed opgeleid mens, om zodoende een bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun medemens. Sinds 1994 zijn wij bezig met het opbouwen van scholen, het leveren van schoolmaterialen en wat er verder voor nodig is. Wij zitten in een gebied van 100 km. x 100 km. van Bergovo via Vinogradovo,  Korolevo en dan naar Nevetlen aan de Roemeense grens. In de Sub-Karpaten. Wij organiseerden ook symposiums om het verschil in onderwijs aan te geven tussen Nederland en Oekraïne. In 1996 hebben we besloten om officieel verder te gaan als Stichting Sûrplus-Oekraïne en hebben ons ook ingeschreven bij de K.V.K. Vanaf die tijd organiseerden we minimaal 2 transporten per jaar om onze doelen te verwezenlijken. Vanaf het ontstaan tot heden hebben we 4 scholen met financiën en materialen gesteund. In 2002 is het plan ontstaan om kinderen adoptief te gaan ondersteunen. Hiervoor leveren wij hun de tools, zoals kleding, medicijnen, scholing, onderdak. Dit doen we door ze maandelijks financieel te ondersteunen. Dit noemen wij het adoptief plan. De mensen die hiervan gebruik maken zijn: weeskinderen, kinderen uit 1- ouder gezinnen. Hierbij wordt alleen naar de mens hierachter gekeken. Onze Stichting is in zijn geheel afhankelijk van sponsoren en sponsorgeld.

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -

Ons motto is:

Vele druppels maken een plas.

Als de kinderen eenmaal door ons gesteund worden is dat voor minimaal 5 jaar en maximaal totdat ze 18 jaar oud zijn. Wanneer ze besluiten om verder te studeren wordt dit door ons meestal ook ondersteunt.

Onze visie is hierbij:

De jeugd heeft de toekomst.

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -

Doelstelling

Stichting Sûrplus-Oekraïne heeft ten doel het bieden van financiële/ of materiële steun aan gezinnen, gehandicapten/ of weeskinderen.

Hulp door middel van diverse projecten die werkelijk ten goede komen van de lokale bevolking. Wij proberen dit te bereiken door het werven van fondsen en donateurs. Hiertoe organiseren wij evenementen of ondernemen andere activiteiten. Dit alles wordt geheel belangeloos gedaan.

Strategie

Wij proberen ieder jaar voldoende geld bij elkaar te sprokkelen om onze adoptiefkinderen te kunnen blijven financieren. Er worden momenteel geen nieuwe kinderen meer geadopteerd.

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -