Vitalja

Stichting Sûrplus Oekraïne

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -

Via onze contactpersoon in Oekraïne werd onze aandacht gevraagd voor Vitalja Shypot. Een zesjarige jongen waarbij eind 2012 een hersentumor is ontdekt. Het gezin bestaat uit vader en moeder met naast Vitalja nog een zusje van één jaar.

Vanaf november 2012 begon de jongen met overgeven, had hij hoofdpijn, kon slecht zien, had last van desoriëntatie en hij dronk veel. De ouders werden ongerust en gingen naar de dokter. De jongen moest opgenomen worden in het ziekenhuis van Uzghorod. Hier werd de hersentumor ontdekt.

Heel de familie zit in zak en as. In Oekraïne kent men geen ziekenfonds of een verzekering waar men terecht kan.

Je moet geld hebben of anders “heb je pech”.

Dit onderzoek alleen al heeft hen voor jaren in schulden gebracht. Ook in Oekraïne heeft men de publiciteit gezocht hiervoor. Daar de behandeling in Oekraïne niet adequaat kon gebeuren heeft men contact gezocht met een ziekenhuis in Haïfa, Israël.
Hier heeft men een raming gemaakt van de behandeling en de kosten, deze bedragen samen ongeveer $ 90.000.

Hij moet voor de hele behandeling daar minstens 30 dagen verblijven en is daar samen met zijn vader naar toe gegaan. Deze behandeling moet zo snel mogelijk starten, vandaar onze actie.

Voorafgaand aan het benefietoptreden in de Oranjeboom van 16 februari heeft er een groot stuk in de PZC gestaan. Dit heeft al wat donaties opgeleverd. We besloten het benefietconcert ook ten goede te laten komen aan Vitalja.

Mensen die de familie willen ondersteunen kunnen ook een bijdrage storten op rekeningnummer:
NL34 RABO 0320 5787 20, ten name van Stichting Sûrplus, onder vermelding van: Vitalja.

We hebben als Stichting een mooi bedrag van € 3001,= opgehaald, ondanks dat er nog veel meer geld nodig is willen we hiermee toch ondersteuning bieden. Alle beetjes helpen.

Lees hier het stuk in de PZC.

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -