Laatste nieuws

Stichting Sûrplus Oekraïne

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -

We zijn gestopt…

Na 25 jaar hebben we besloten om per 1 januari 2024 als stichting onze activiteiten stop te zetten. We wil iedereen die in alle jaren ondersteuning hebben gegeven, in welke vorm dan ook, bedanken!

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -