Een eigen huis...

Stichting Sûrplus Oekraïne

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -

In 1996 hebben we in samenwerking met de Hongaarse Samuel Foundation uit Bergovo, een pleeghuis opgezet in de stad Petervalve. De op dat moment pas getrouwde Istvan and Marika Severa hebben in dit, door "Samuel" aangekochte huis, de zorg op zich genomen voor een vijftal weeskinderen. Deze weeskinderen waren allen afkomstig uit het ziekenhuis van Vinogradovo. Sommige kinderen woonden al meerdere jaren in het ziekenhuis. De omstandigheden waarin deze kinderen zaten was dusdanig schrijnend dat er in overleg met het ziekenhuis besloten is deze kinderen onder de hoede van de familie Severa te brengen. Het resultaat van een degelijk onderkomen en, zeker zo belangrijk, een liefdevolle omgeving, was spectaculair te noemen op alle punten. Opgewekter, beter leren lopen en praten en eindelijk op een gewicht, wat normaal behoort te zijn voor kinderen van hun leeftijd.

De familie Severa bestaat tegenwoordig uit negen personen. Naast de pleegkinderen Emma, Arthur, Daniel, Marika en Aniko, hebben Istvan en Andrea ook zelf twee kinderen mogen krijgen: Vicus en David ! Wij blijven dit, door Samuel Foundation gedoopte, FTCH (Family Type Children Home) ook in de toekomst steunen. De Samuel Foundation heeft hierna overigens nog vier van deze FTCH's geopend.

Laatste bericht van Samuel Foundation kunt u hier lezen.

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -