Adoptief kinderen

Stichting Sûrplus Oekraïne

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -

Ons financiële adoptieprogramma is een doorlopend project.
Het betreft hier ondersteuning van gehandicapte kinderen, kinderen in een éénoudergezin, weeskinderen of pleegkinderen.

Momenteel steunen we 12 gezinnen met in totaal 22 kinderen.

Slavic, onze contactpersoon in Korolevo, keert de bijdragen persoonlijk uit en komt dus bij de gezinnen thuis. Er wordt dan altijd bekeken hoe het met de kinderen gaat. Ook tijdens ons eigen jaarlijkse bezoek aan de Oekraïne gaan we altijd zelf bij een aantal mensen langs. Op deze manier kunnen we er op toe zien, dat de gelden ook inderdaad voor de juiste doelen aangewend worden. Bij oneigenlijk gebruik wordt de steun dan ook gestopt. Dit komt gelukkig slechts een enkele keer voor. Lees het verhaal van Oksana, een van onze eerste jongere in het ondersteuningsprogramma.

Uiteraard kunnen wij deze ondersteuning niet bieden zonder onze donateurs. Wordt ook donateur, wij vragen u dan maandelijks € 22,50 te doneren. Dit bedrag wordt volledig aan één kind besteed.
Deze ondersteuning proberen wij dan te garanderen voor een periode van minimaal vijf jaar. Met het geld wordt voorzien in bijvoorbeeld beter voedsel, kleding of bijvoorbeeld een schoolboek.

Een verzameling van wat oudere en korte berichten van een aantal van de kinderen kun u hier lezen.

Tevens kunt u een "gezin" financieel adopteren. U doneert dan maandelijks, € 45,--. Deze bijdrage wordt dan eveneens besteed aan: eten, school of eventueel benodigde medicijnen. De bijdrage gaat dan naar gezinnen met twee of drie kinderen. U moet hier denken aan bijvoorbeeld éénoudergezinnen of een grootouder met haar kleinkinderen.

We weten graag wie onze donateurs zijn, zodat we u op de hoogte kunnen houden.

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -