ANBI Status

Stichting Sûrplus Oekraïne

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -

Stichting Sûrplus Oekraïne is door de belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan stichting Sûrplus Oekraïne volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die deugdelijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels zijn hier te zien. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Stichting Sûrplus Oekraïne, een aantal fiscale voordelen.

Wanneer U aangifte doet van Uw inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt U gevraagd om het RSIN op te geven van de stichting(en) waar U giften aan geeft en welke erkend zijn als ANBI. Voor Stichting Sûrplus Oekraïne is het RSIN: 808403783.

- OPGEHEVEN per 1 januari 2024 -